Zondag 14 april zingen we het stuk "Opdat wij zien". Met drie koren: De Cantorij van de Paaskerk, Anthem en Alegria. Het stuk is geschreven door Gert Jan Slump en de muziek is van onze dirigent Nico Hovius.

Het stuk is helemaal geschreven voor deze Palmzondag, het begin van de Stille Week, op weg naar Pasen.

De dienst is in de Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen, en begint om 10.00 uur.